""مشخصات پرسنلی""

نام *

ورودی نامعتبر
جنسیت *

ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه *

ورودی نامعتبر
کدملی *

ثبت "کدملی" اجباری است.
وضعیت تاهل *

ثبت "وضعیت تاهل" اجباری است.
استان محل اقامت *

ثبت "استان" اجباری است.
تلفن ثابت محل اقامت (برای مثال: 02112345678)

مقدار "تلفن" اشتباه وارد شده است.
نام خانوادگی *

ورودی نامعتبر
نام پدر *

ورودی نامعتبر
محل تولد *

ثبت "محل صدور" اجباری است.
وضعیت نظام وظیفه عمومی *

ثبت "وضعیت نظام وظیفه" اجباری است.
سال تولد *

ورودی نامعتبر (مثال:1360)
آدرس محل اقامت

ورودی نامعتبر
تلفن همراه *

ورودی نامعتبر

""سوابق تحصیلی""

رشته تحصیلی "دیپلم"

ورودی نامعتبر
معدل کل

ورودی نامعتبر

--------------------------------------------------------------------------------

رشته تحصیلی "کاردانی"

ورودی نامعتبر
دانشگاه محل تحصیل

ورودی نامعتبر

--------------------------------------------------------------------------------

رشته تحصیلی "کارشناسی"

ورودی نامعتبر
دانشگاه محل تحصیل

ورودی نامعتبر

--------------------------------------------------------------------------------

رشته تحصیلی "کارشناسی ارشد"

ورودی نامعتبر
دانشگاه محل تحصیل

ورودی نامعتبر

--------------------------------------------------------------------------------

رشته تحصیلی "دکترا"

ورودی نامعتبر
دانشگاه محل تحصیل

ورودی نامعتبر

--------------------------------------------------------------------------------

آخرین مدرک تحصیلی *

ورودی نامعتبر
دانشکده محل تحصیل *

ورودی نامعتبر
معدل کل *

ورودی نامعتبر
آموزش متوسطه و فنی و حرفه ای

ورودی نامعتبر


دانشکده محل تحصیل

ورودی نامعتبر
معدل کل

ورودی نامعتبردانشکده محل تحصیل

ورودی نامعتبر
معدل کل

ورودی نامعتبردانشکده محل تحصیل

ورودی نامعتبر
معدل کل

ورودی نامعتبردانشکده محل تحصیل

ورودی نامعتبر
معدل کل

ورودی نامعتبررشته تحصیلی *

ورودی نامعتبر
دانشگاه محل تحصیل *

ورودی نامعتبر
""مهارت ها""

میزان تسلط با رایانه و نرم افزارهای اتوماسیون اداری *

ورودی نامعتبر
میزان تسلط با نرم افزارهای اتوماسیون بیمه گری *

ورودی نامعتبر
میزان آشنایی با قوانین،مقررات ،دستورالعملها و آیین نامه های بیمه گری

ورودی نامعتبر
زبان خارجه که تسلط دارید *

ورودی نامعتبر
میزان تسلط در مذاکرات زبان خارجی *

ورودی نامعتبر
میزان تسلط با رایانه و نرم افزارهای تخصصی *

ورودی نامعتبر
میزان تسلط با تایپ متون فارسی و انگلیسی *

ورودی نامعتبر
زبان خارجه که آشنایی دارید *

ورودی نامعتبر
میزان تسلط بر نوشتن زبان خارجی *

ورودی نامعتبر
میزان تسلط بر خواندن زبان خارجی *

ورودی نامعتبر

""تجربیات کاری""

عکس *

عکس با فرمت JPG یا JPEG با حجم حداکثر 150KB را قرار دهید. چنانچه تصویر آپلود نشود امکان ارسال وجود ندارد.

سوابق کاری

نام شرکت

ورودی نامعتبر
از سال (مثال:1360)

ورودی نامعتبر

--------------------------------------------------------------------------------

نام شرکت

ورودی نامعتبر
از سال (مثال:1360)

ورودی نامعتبر

--------------------------------------------------------------------------------

نام شرکت

ورودی نامعتبر
از سال (مثال:1360)

ورودی نامعتبر

--------------------------------------------------------------------------------

آخرین سمت شغلی *

ورودی نامعتبر
نزدیکترین تاریخ شروع بکار *

ورودی نامعتبر


هم اکنون مشغول بکار میباشم؟ *ورودی نامعتبرسمت شغلی

ورودی نامعتبر
تا سال (مثال:1360)

ورودی نامعتبرسمت شغلی

ورودی نامعتبر
تا سال (مثال:1360)

ورودی نامعتبرسمت شغلی

ورودی نامعتبر
تا سال (مثال:1360)

ورودی نامعتبرعلامند به کار در چه حوزه تخصصی هستید؟ *

ورودی نامعتبر